1. TESTA spa, Италия

TESTA spa Италия е водеща фирма за производство на прегледни маси за окачествяване на тъкани,
машини за прецизно навиване и перфектно пакетиране.

Дублиращи устройства, аксесоари и специално оборудване.

Прегледната маса.

МОДЕЛ 109 

Преглеждане на тъканта, маркиране на дефектите и навиване на тъканите
EUREKA 109 

Преглеждане на тъканта, маркиране на дефектите, навиване на тъканта и пакетиране на една машина.

EUREKA 111 

Пакетираща машина.

LA PETITE 

 

 Пакетираща машина. SPEEDY 2000

 

Testa Group : macchine di verifica, imballo e automazioni

 За допълнителна информация: www.testaspa.it