1. BIANCALANI, Италия

 BIANCALANI e преуспяваща фирма в производството на нетрадиционни машини за апретурно производство в текстилната промишленост.
BIANCALANI не е само производител на машини, но е и технологичен партньор на своите клиенти при избирането и оптимизирането на апретурния процес, подходящ за съответните нужди.

                                   AIRO

  

                                             SPYRA                                                                 MILA

2. Noseda s.r.l, Италия

Noseda s.r.l Италия е фирма за производство на багрилни машини за текстилната промишленост – както за прежда, така и платове – висок коефициент на полезно действие, надежност и сигурност при работа с машините на Noseda s.r. – www.noseda1893.it

                         

                                                               Багрилни машини за прежда.

                             

                                    Багрилни машини за платове                   Багрилни машини за дрехи