Марвел ООД предлага индивидуални и комплексни решения за анализ на промишлени и отпадни води.

    

     

 

Системите на Multisensor използват иновативен, безконтактен и надежден метод за откриване и измерване на въглеводороди, трихалометани (ТХМ) и амоняк в отпадни и чисти води.
 
index
 

  logo

Повече информация можете да намерите на адреси: http://www.wtw.com/http://www.knick.de/http://www.multisensor.co.uk/