1. Поляриметри на фирма A.KRÜSS Optronic GmbH, Germany

 

                

                   P1000 LED VR

 

Аналогов поляриметър P1000-LED

Универсален поляриметър, подходящ за използване с учебна  цел в училища и други образователни институции.

          

             P3000 VR geschlossen

         Автоматичен високоскоростен 

  поляриметър  P3000

Нов модел поляриметър от последно поколение. Време за измерване: 1 s.

                   P8000 VR geschlossen Screenshot EN

Автоматичен, цифров поляриметър висок клас, серия P8000

Напълно автоматичен поляриметър с широко приложение и висока производителност.

     PRG 100 ETT     PRG 100 EPT

Принадлежности за поляриметри

Поляриметрични калибрационни цилиндри, поляриметрични цилиндри и др.

 

 

 

2. Рефрактометри на фирма A.KRÜSS Optronic GmbH

 

                    Refractometers group

     Продуктова група рефрактометри

  Лабораторни и производствени рефрактометри

AR2008 VR

AR2008

Полуавтоматичен ABBE рефрактометър.

                    DR6200 TF VR mit TF Messzelle Screenshot EN

               Рефрактометри серия DR6000

Прецизен цифров лабораторен рефрактометър за качествен и количествен контрол, определяне на чистота и смесване на разтвори.

HR900 und HR901

 

DR301 95 VO

Аналогови и цифрови преносими рефрактометри

 

                      index logo A.KRUSS

                      За повече информация: A.KRÜSS Optronic GmbH