Вертикални и хоризонтални фризери и хладилни камери за съхранение на тъканни, клетъчни и микробни култури, биологични проби и ензимни препарати.

 

   1. GLF, Германия

 

Ue2 22 e

 

 

  

    За повече информация:  www.gfl.de

 

     2. Skady Europe,

 

                            products sumry6463

  

  

    3. iIShinBioBase, Холандия

 

Pilot scale freeze dryer 1 720x660Duo Safe 86C warranty 720x720 new2

 Системата за охлаждане ilShinBioBase Europe Duo-Safe  осигурява висока надеждност и сигурност за вашите проби. Два  компресора осигуряват изключително стабилна температура от -86ºC. В случай на неочаквана повреда на една от охлаждащите вериги, другата верига автоматично поема и стабилизира температурата на -80ºC,  предпазвайки пробите ви, докато не се извърши сервизно обслужване.

      ilshinBiologo

      За повече информация: www.ilshinbiobase-europe.com