• Магнитни и механични бъркалки
  • Клатачки
  • Диспергатори
  • Ротационни вакуум изпарители
  • Малки лабораторни мелници
  • Лабораторни и промишлени реакторни системи

 

               

 

 

клатачки             механични бъркалки    механични бъркалки
клатачки

 

 

За повече информация: http://www.ika.de