1.1. Уреди за измерване на фиността на влакна чрез:

  • въздушен поток – AIRFLOW,
  • оптичен – OFDA,
  • посредством лазерен лъч и разпределение по групи – LASERSCAN;

sdl atlas logo

За повече информация: www.sdlatlas.com

 

 

1.2. Уреди за измерване на дължината на влакната и статистическа обработка на резултатите

Изработване на щапелна диаграма и процентно разпределение на влакната по дължинни групи – оптични HVI и капацетивни – AL 100;

www.wool.com
www.woolmark.com
3
 

 

 

1.3. Уреди за изследване на здравината на единично влакно и/или на снопче (НVI и PRESLEY)

 Analiz Textile6
HVI 1000 Classing www.uster.com
32 clip image002 0001
Nep Tester www.uster.com
Analiz Textile7
HVI 1000 Classing www.uster.com

 

 

 

1.4. Уред за отчитане на примеси, цвят и други

    Analiz Textile8                 

Nep Tester:

http://www.sdlatlas.com

Analiz Textile8                  

Top Tester:

http://www.sdlatlas.com

Analiz Textile10
AFIS PRO
http://www.uster.com

 

 

 

1.5. Цифрово анализиране на смесите

Analiz Textile12

sdl atlas logo 

 

 

 

1.6. Калибрационни материали, еталони и резервни части

7
 http://www.sdlatlas.com

 

 

 

1.7. Резултатите отговарят на съответните стандарти – ISO, BS, ASTM, IWTO

 

За повече информация, оферти и доставка можете да се свържете с нас чрез телефон, факс или e-mail.