Апарати за контрол на качеството за опаковки и напитки, фармацевтични, козметични, химически и други отрасли.
AT2E е специализирана фирма в измервания на въртящ момент, тестове на налягането, вакуумни тестове, тестове за течове, тестове за сила сцепление на сгъстяване, натиск (C02) , но също така и в тестовете за устойчивост на опаковките: експлозия, разрушаване, подуване, деформация и др.

PVG-D цифров уред за измерване на налягане или вакуум

index 

TMV7 уред за измеррване на устойчивост на усукване

TMV7 150x150