• температура, термо-проводимост
   • плътност на температурния поток
   • влажност на въздуха и различни материали
   • скорост на въздушни потоци
   • осветеност
   • концентрация на газове - О2, CO, CO2, O3      
   • налягане - барометрично, диференциално
   • параметри на води - pH, проводимост, О2
   • метеорологични параметри
   • инфрачервени термометри     

 

За повече информация: www.ahlborn.com

 

  

 

 

Апаратура за измерване на:

   • шум
   • вибрации (ръка-рамо, цяло тяло)
   • работна среда
   • микроклимат

 

За повече информация:  http://www.questtechnologies.com/