Технологично оборудване за измерване и контрол на параметрите на промишлени газове

 

  

За повече информация за емисионен и имисионен анализ на въздуха – стационарни и подвижни лаборатории, откриване и анализ на токсични и взривоопасни газове: http://www.ametek-land.com

 

 

  • Gilian - персонални пробовземни системи за газове, прах и други аерозоли;
  • Калибратори за пробовземни помпи;
  • Aircon - преносими пробовземни системи за околна среда;
  • Стационарни прахови мониторни системи;
  • Едноканални и многоканални алармени системи за токсични и горими газове.

     

За повече информация: http://www.sensidyne.com

 

  • Апаратура за емисионен и имисионен анализ на въздуха;
  • Преносими газ-анализатори за измерване на газови емисии;
  • Ефективност на горивни процеси;
  • Персонални и стационарни газ сигнализатори;

За повече информация: http://www.kane.co.uk