1.IKA, Германия

Адиабатни, изопериболни и сухи калориметри за определяне на обща калоричност на твърди и течни горива.

 

3825000 1

 

8804300 1

C 6000 isoperibol Package 1/12

  Калориметърът е напълно автоматизиран, с два режима на измерване - изопериболен и динамичен ( при три различни начални температури за всеки режим 22 ºC, 25 ºC, 30 ºC.

 

За повече информация:  http://www.ika.de