Измерване и анализ на размер, форма и молекулно тегло на емулсии, сухи проби и аерозоли.