Измерване и анализ на размер и форма на частици.

Уред за измерване големина на частици чрез лазерна дифракция Betersizer ST

- метод: лазерна дифракция, мокро диспергиране

- размер на частиците: 0.1-1000 µm

aBettersizerST

Уред за измерване големина на частици чрез лазерна дифракция Bettersizer 2600

- метод: лазерна дифракция, мокро и/или сухо диспергиране

- размер на частиците: 0.02-2600 µm

- установка с комбинация от право и обратно Фурие преобразуване

bettersizer2600

Уред за измерване големина и форма на частици чрез лазерна дифракция Bettersizer S3Plus/S3

- метод: лазерна дифракция, мокро диспергиране

- размер на частиците: 0.01-3500 µm

- DLOIS технология - висока прецизност на измерване в ниския обхват на размерите на частиците

- вградена CCD-камера ( 0.5х и 10х)

 

Bettersizer S3 Plus request Analyzer 650x259

 

Уред за онлайн измерване големина  на частици чрез лазерна дифракция Bettersizer BT-Online1

- метод: лазерна дифракция, сухо диспергиране

- размер на частиците: 0.1-1000 µm

 

BT1 OnlineBT Onlina system