1.Precisa

49064 500X500 EM

XM 60 Series

 

XM 60 са влагоанализатори, конструирани за ежедневна употреба в лаборатории от различен тип (аналитични, за качествен контрол, за изследване на нови материали...) Серията се предлага с резолюция (XM 60 - 0.001g, 0.01% влажност) и с висока резолюция (XM 60-HR 0.0001g, 0.001% влажност).

49066 500X500 XM60NR

EM 120-HR

0.1mg / 0.001% ▪ 124g ▪ Moisture Analyzer

 

 logo 33485ae9

За повече инфромация относно Експресно и гравиметрично определяне на влагосъдържание в проби, на адрес: www.precisa.com