SPD 4200 се състои от разделителни секции, които са поставени една в/у друга и една фуния в горната част, където потребителят изсипва зърното за разделяне. Всяка секция разделя пробата на две части.

SPD4200 се доставя с 5 разделителни секции. Използвайки 5-те секции подпробата ще бъде 1/32 от първоначалната проба или 3,125%  за по-малко от 15 секунди. SPD4200  може да работи с всичките пет или по-малко секции, за да се получи по-голяма подпроба ако това е предпочитанието на потребителя. SPD 4200 се предлага на цена 1 595 евро.