SPD 4200 се състои от разделителни секции, които са поставени една в/у друга и една фуния в горната част, където потребителят изсипва зърното за разделяне. Всяка секция разделя пробата на две части.

SPD4200 се доставя с 5 разделителни секции. Използвайки 5-те секции подпробата ще бъде 1/32 от първоначалната проба или 3,125%  за по-малко от 15 секунди. SPD4200  може да работи с всичките пет или по-малко секции, за да се получи по-голяма подпроба ако това е предпочитанието на потребителя. SPD 4200 се предлага на цена 1 595 евро.

Марвел ООД ще участва със щанд на водещото изложение за селскостопанска техника и апаратура БАТА АГРО 2017 от 16 до 19 май 2017 г. в Стара Загора с фокус върху най-новите технологии в селското стопанство и интелигентните методи за отглеждане на земеделски култури.

Любезно Ви каним да посетите нашия щанд, където можете да получите техническа и търговска информация за най-нова и модерна апаратура за анализ на зърно и земеделски продукти. Там ще представим инфрачервен анализатор с диодна матрица DA7250, инфрачервен анализатор Inframatic 8800, уред за определяне на влага, хектолитрово тегло и температура Aquamatic 5800, влагомер HE 50, уред за измерване на хектолитрово тегло Hecto, пробовземни и температурни сонди. Ще можете да се убедите в качествата на тези уреди с ваши проби – различни видове зърно и производни продукти.

От 15 до 19 май в София ще се проведе Третият източноевропейски симпозиум за радон TEERAS 2017.

Bertin Technologies  е водещ световен производител на апаратура за химична, биологична, радиационна и ядрена защита – CBRN. Фирма SAPHYMO като част от групата Bertin е безспорен лидер  в производството на уреди и системи за измерване на радон.

Марвел ООД е регионален представител на Bertin Technologies  и ще представи най-новите портативни и стационарни уреди за определяне на радон във въздуха, водата и почвата.

Марвел ООД участва на специализираното международно изложение Mach Tech & Inno Tech 2017 в Интер Експо Център, София. Там представяме аналитична апаратура за определяне на физико-механичните свойства и химичния състав на материалите, уреди и принадлежности за метрология и металография, реологични анализи и термодинамични изпитания.

WP 20170404 17 24 31 Pro