Awareness, Hettich, Raypa, Motic, Quest, Sensidyne, Skadi, Pharmatest

 

 1. Апаратура за тестване на фармацевтични продукти – таблетки, прахообразни препарати и супозитории
 2. Сушилни термостати инкубатори, стерилизатори, климатични камери
 3. Лабораторни центрофуги
 4. Лабораторни фризери и хладилни камери
 5. Автоклави
 6. Високо и ниско температурни циркулатори, помпи, вани за темпериране
 7. Микроскопи и принадлежности към тях
 8. Апаратура за измерване на температура, влажност, въздушни течения, запрашеност, шум, вибрации, микроклимат в работни помещения
 9. Измерване и формулиране на цветове
 10. Емисионен и имисионен анализ на въздуха – стационарни и подвижни лаборатории, откриване и анализ на токсични и взривоопасни газове
 11. Лиофилизатори
 12. Лабораторни фризери и хладилни камери
 13. Измерване на финост на прахови проби в реално време
 14. Измерване и анализ на размер, форма и молекулно тегло на частици
 15. Системи за измерване на мазнини, протеини, вискозитет и др. в реално време
 16. Вискозиметри и реометри